Generalforsamling den 27. februar kl. 19.00

Generalforsamlingen er fastsat til den 27. februar kl 19.00.

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Medlemmer af Blistrup Medborgerforening får indbydelse via mail.