Blistrup Pensionistforening

Blistrup Pensionistforening har bestået i 56 år og holder medlemsmøder hver onsdag fra september til omkring maj. Vi byder på foredrag, musik, banko og arrangerer  udflugter. Alle efterlønnere, pensionister eller førtidspensionister er velkomne.
Møderne er hver onsdag kl. 13 i Medborgerhuset, Helsingevej 64 F, Blistrup, 3230 Græsted, medmindre andet er angivet.
 

BLISTRUP PENSIONISTFORENING

BLISTRUP PENSIONISTFORENING
FORÅRSPROGRAM 2022

Vi mødes i Blistrup Medborgerhus onsdag kl. 13, medmindre andet er angivet.
5.1. Sæsonstart med nytårskur, sang og musik og hyggeligt samvær. -aflyst
12.1. Vi skal en tur til Island med Anja Robanke. -aflyst
19.1. Årets første banko og lotteri. -aflyst
26.1. En eftermiddag med indbudte visesangere. -aflyst
2.2. Keld Nicolaisen fortæller religionshistorie og om Brødremenighedens etablering
       af Christiansfeld. – aflyst
9.2. Banko. -aflyst
16.2. Forsinket sæsonstart med hyggeligt samvær.
23.2. “Livsglæde – hele livet” – et foredrag om mental sundhed, og om hvordan vi kan hjælpe
          hinanden med at forebygge bl.a. demenssygdomme. Vi får besøg af Michael
          Pedersen fra Danske Seniorer og TrygFonden.
2.3. Banko.
9.3. Modeopvisning: Ilse Lykke fra Helsinge præsenterer tøj for voksne!
16.3. Ordinær generalforsamling. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag som ønskes
         behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 9.3. Derefter
         spisning. Menu : Platter. Pris : 100 kr. Bindende tilmelding og betaling senest 9.3.
23.3. Sjællandskoret underholder med bl.a. gospelinspirerede sange.
30.3. Banko.
6.4. Flemming Baade præsenterer et musikalsk foredrag om Benny Andersen.
13.4. Påskeferie.
20.4. Vi skal høre om, og se billeder fra, Brasilien med Kim Greiner.
27.4. Banko.
4.5. Sæsonafslutning.
11.5. Forårstur til Gavnø mm. Pris : 300 kr. Bindende tilmelding og betaling senest 4.5.
Program for turen ca. en måned før.
Gyldigt medlemsskab for 2022 ved betaling af kontingent på 250 kr. senest den 9.3.
Yderligere information, tips og ideer til bestyrelsen :
Svend-Aage (næstformand), Nellie (kasserer), Lajla, Helle, Henrik, Jonna, Anders, Arne.
Efterårssæsonen starter den 31.8.

 

 

BLISTRUP PENSIONISTFORENING

Arne        4030 9340

Nellie      2172 7688