Huset

Blistrup Medborgerhus er et samlingssted for blistrupborgerne til mange forskellige aktiviteter.Det udlejes også til private fester, foreningsfester, folkedans, foredrag og amatørteater. Medborgerhusets aktivitetsudvalg tilbyder desuden i vintersæsonen en række arrangementer til såvel byens borgere som gæster udefra.