Generalforsamling

Medborgerforeningen i Blistrup.
Stiftet 1978

Kære medlemmer.

Velkommen til denne generalforsamling.

Inden vi går i gang, vil jeg gerne sige et par ord om Henning, som vi desværre har mistet. Henning har været med til at starte Aktivitetsudvalget, og han lagde et stor arbejde i det.  Henning var ideernes mand, og mange gode arrangementer har han været idemanden bag. Han har også i tidens løb været manden, der ansøgte, og fik, tilskud til nogle af vores arrangementer fra kommunen. Ud over det faktiske arbejde som Henning lagde i huset her, så var han et meget fint og dannet menneske med en fantastisk humor. Henning vil blive savnet. Vil I rejse jer sammen med os, og holde et minuts stilhed til ære for Henning? Tak

En tak skal også lyde til Lone. Efter mange års arbejde har Lone valgt at træde ud af aktivitetsudvalget. Vi takker Lone for hendes store engagement i årenes løb. Lone har lavet en del borddekorationer gennem tiden!

Det har jo været et meget specielt år, det år der er gået siden sidste generalforsamling. Jeg tør næsten ikke sige det, og jeg vil da også kun sige det en enkelt gang. Corona. Det ændrede alle planer.

Det startede ellers fint. Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med nye roller. Der kom en ny formand og en ny næstformand, samt en ny kasserer. De resterende poster forblev som de var.

Vi startede sæsonen og lagde godt ud med Musikcafeen, som havde besøg fra Sverige. Det bolivianske orkester Khala Uma underholdt så huset rystede. Det var en stor succes – og skulle det vise sig – en rigtig god måde at slutte på. Det vidste vi godt nok ikke lige der.
Vi nåede en enkelt Blistrup spiser sammen, men det var desværre også det.
Vi måtte aflyse vores irske aften, Blistrup spiser sammen og Musikcafeens afslutning, da landet lukkede ned den 11. marts.

Huset, og landet, var godt nok lukket ned, men der var fortsat aktivitet i huset. Salen blev malet, der kom nyt tæppe og forkant på scenen og sort bagtæppe på scenen. Vi har fået nyt klaver – tak til Det grønne hus for det. Og vi har fået nyt elektrisk lærred – tak til Blistrup Pensionistforening for det.
Alt dette skete under den første nedlukning.
Landet åbnede noget hen over sommeren, men her har vores hus jo ikke åbent. Så det mærkede vi ikke meget til.
I oktober kunne vi få det længe ventede besøg af borgmesteren. Vi fremviste huset og fortalte om de mange aktiviteter vi har. Vi fortalte også lidt om vores udfordringer på forskellig vis.
Foreløbig har vi fået tegnet streger på parkeringspladsen og vi har fået varmepumper installeret. Vi arbejder stadig med køkkenet og gulvet.

I efteråret, under nedlukning nummer to, måtte vi aflyse Per Pallesen, Flemming Krøll, John Mogensenaften, Musikcafe i september og alle Blistrup spiser sammen. Det lykkedes os at gennemføre to Musikcafeer under koncertlignende forhold. Vi havde fornøjelsen af Jensens jazz, som var en stor succes, og Mc LARSEN fra Tisvilde, som var en lige så stor succes.
Resten af programmet måtte aflyses.
Heldigvis er det lykkedes for os at få alle de nævnte kunstnere til at komme i den nye sæson!

Udlejningsafdelingen har haft travlt i det forløbne år. Der er blevet flyttet, aflyst, flyttet igen, aflyst igen og genbestilt rigtig meget. Heldigvis kan vi nu igen begynde at holde fester i huset – og det er da også udlejet mange dage allerede.

Efter dette tilbageblik på det forløbne år er det på tide at se fremad mod det nye år. Vi har en god og solid forening med et godt fungerende hus – og det bliver vi ved med.

I, vores medlemmer, støtter trofast op. I har betalt jeres kontingent på trods af nedlukning, I møder talstærkt op til vores arrangementer og I bruger vores hus, når I holder fester. Sådan skal det helst fortsætte.

Vi har lavet et super program for den kommende sæson (det synes vi i hvert fald selv), som vi glæder os til at vise jer, og vi ser frem mod den kommende sæson med stor forventning.

Til slut en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og engagement.

René Mauritzen den 31.5.2021