Generalforsamling den 27. februar 2023

Generalforsamlingen er fastsat til mandag den 27. februar 2023 kl. 19.30.

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Medlemmer af Blistrup Medborgerforening får indbydelse via mail.