Godt nytår

Medborgerforeningen ønsker alle et godt nytår – og takker for den store tilslutning til vores arrangementer.