26. februar kl. 19:00 – Generalforsamling

Medborgerforening i Blistrup afholder den generalforsamling Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.00. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 4. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – sendes til mail: blistrup.medborger@gmail.com. Alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 2 uger før generalforsamlingen er møde- og stemmeberettigede på […]