Bestyrelsen

Blistrup Medborgerhus drives af Medborgerforeningen i Blistrup og er beliggende i den gamle skole i Blistrup. Medborgerforeningen, der blev stiftet i 1978, består af en gruppe mennesker, der er gået     sammen om at sørge for, at borgere fra Blistrup og omegn har et sted at samles, holde fester og møder, spille teater m.v.

Blistrup Medborgerhus er bl.a. samlingssted for Blistrup-Græsted Folkedanserforening, Blistrup Pensionistforening samt Blistrup Banko.

I år 2007 blev der indsat en ny bestyrelse i Medborgerforeningen og der blev i samme forbindelse oprettet et udvalg, nu kaldet Aktivitetsgruppen, der fik til formål at fremme de sociale aktiviteter i lokalområdet.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer;
Formand : René Mauritzen
Næstformand: Nellie Samuelsen
Kasserer: Poul Blomgren
Sekretær: Eva Rühmann

Bestyrelsesmedlem: Dennis Møller
Bestyrelsesmedlem: Hanne Skjoldemose.
Bestyrelsesmedlem: Tonny Jørgensen

Bestyrelsessuppleant: Frank Samuelsen

Bestyrelsessuppleanter, Aktivitetsudvalget: Lone Mørck og Vibeke Møller

Udlejning af lokaler: Nellie Samuelsen. Tlf.22 43 54 64
Webmaster: Nellie Samuelsen.  Tlf . 21 72 76 88