Bestyrelsen

Blistrup Medborgerhus drives af Medborgerforeningen i Blistrup og er beliggende i den gamle skole i Blistrup. Medborgerforeningen, der blev stiftet i 1978, består af en gruppe mennesker, der er gået     sammen om at sørge for, at borgere fra Blistrup og omegn har et sted at samles, holde fester og møder, spille teater m.v.

Blistrup Medborgerhus er bl.a. samlingssted for Blistrup-Græsted Folkedanserforening, Blistrup Pensionistforening samt Blistrup Banko.

I år 2007 blev der indsat en ny bestyrelse i Medborgerforeningen og der blev i samme forbindelse oprettet et udvalg, nu kaldet Aktivitetsgruppen, der fik til formål at fremme de sociale aktiviteter i lokalområdet.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer;
Formand : Dennis Møller. Tlf: 2441 9753
Næstformand: René Mauritzen
Kasserer: Frits Johansen.

Bestyrelsesmedlem: Eva Rühmann.
Bestyrelsesmedlem: Nellie Samuelsen
Bestyrelsesmedlem: Hanne Skjoldemose.
Bestyrelsesmedlem: Pia Jensen

Bestyrelsessuppleant: Tonny Jørgensen

Bestyrelsessuppleanter, Aktivitetsudvalget: Lone Mørck og Poul Blomgren

Sekretær:Eva Rühmann
Udlejning af lokaler: Pia Jensen. Tlf.22 43 54 64
Webmaster:Nellie Samuelsen.  Tlf . 21 72 76 88