Generalforsamling

Medborgerforeningen i Blistrup.
Stiftet 1978

 Beretning til Generalforsamlingen 24.02.2020

Det er med blandede følelser vi ser tilbage på året der gik vi mistede vores dygtige Formand ( Bo Andersen ) I September 2019. hvilket kom som et stort chok for os alle. Gennem mange år drev han medborgerforeningen på eksemplarisk vis Tak for det.

Driften af Medborgerhuset kører godt,Udlejningen af lokalerne går fint overskuddet for 2019 lander på ca .30,000 kr medlemstallet var ved udgangen af året 147 medlemmer hvilket må siges at være tilfredsstillende set i betragtning af at Rotary + Bridgeklubbens har  meldt sig ud.Så vi håber selvfølgelig på at få flere medlemmer i løbet af 2020   der er allerede kommet 20 nye medlemmer i løbet af Januar og Februar i år )  så for nuværende er vi  167 medlemmer og  vi modtager gerne flere medlemmer

Vedligeholdelse:    Gulvet i salen er blevet vedligeholdt ( lakeret for en pris på ca. 6000 kr ) køkkenet er blevet forsynet med nyt køkken grej for ca 10.000 kr Flugtvejen Dobbeltdøre ( ved scenen ) Er blevet udskiftet pga.råd  regningen blev Betalt af kommunen.  Det har også været nødvendigt at udskifte sæder på 80 stole pga. pletter på stoffet, pris 5.800 kr vi har fået et tilskud fra det Grønne Hus på 5.000 kr til projektet Så en stor tak til det Grønne Hus.

Bestyrelsen takker  aktivitetsgrupperne for deres indsats . Musikcafen ( som styres af Nellie og Frank ) som beriger os med virkelig god underholdning af høj kvalitet + kaffe og kage

Tak til Poul Blomgren som er tovholder ved Blistrup spiser sammen  her bliver vi bespist med velsmagende varm mad

Aktivitetsudvalget:  som består af Eva Ruhmann + Lone Mørk + Nellie Samuelsen +Tonny Jørgensen + Poul Blomgren skal også have en kæmpe tak  for de flotte arrangementer,som i første kvartal var Guleærter.Foredrag af Ove Dahl fra politiets Drabsafdeling,derefter Russisk aften. I sidste kvartal 2019  Ulf Pilgaard , Tamra Rosanes ,Alle event med spisning

Lørdag den 31 August deltog Medborgerforeningen i Åben Blistrup som blev afholdt på Blistrup Skole med deltagelse af Bsi“ 8 afdelinger, derudover en række foreninger fra lokalområdet. Fremmødet til denne event kunne godt havet været bedre.Vi håber på større fremmøde når eventen bliver gentaget Lørdag 29 august 2020

Blistrup Medborgerforenings hjemmeside www.blistrupmedborger.dk administreres af Nellie Samuelsen en stor tak til Nellie for det store arbejde med siden.

Hjemmesiden og Facebook vil gøre Medborgerforeningen og huset mere synlig og,gøre det nemmere for event.lejere at komme i kontakt med Bestyrelsen og Aktivitsudvalgene samt at booke Medborgerhuset direkte fra hjemmesiden som styres og opdateres af Nellie Samuelsen.

Bestyrelsen har afholdt 8 møder i det forløbne år. Derudover har vi administration af udlejning. Det ugentligt opsyn med huset ude og inde varetages af Frits og Dennis som sammen med resten af bestyrelsen også står for Ekstra oprydning og  rengøring af udendørs arealer samt reparationer af inventar .

En stor tak til vores kasserer Frits Johansen som udover at fører regnskab gør en stor indsats for Medborgerforeningen med indkøb af div inventar til huset .Pia Jensen som jo stopper i bestyrelsen fra i dag skal også takkes for sin mangeårige indsats med udlejning af huset, udlevering af nøgler, fremvisning af lokalerne. En kæmpe tak fra bestyrelsen.

Jeg selv vil takke bestyrelsen for godt samarbejde, og for det daglige arbejde der er nødvendigt for at Medborgerforeningen kan fungere.

Dennis Møller

22-02 2020