Generalforsamling

Medborgerforeningen i Blistrup.
Stiftet 1978

Kære medlemmer i Blistrup Medborgerforening.

Velkommen til vores årlige generalforsamling – som i år kun er blevet udskudt i to uger.

Året 2021 i Blistrup medborgerhus har været noget tyndt. Vi plejer at have mellem 18 og 20 arrangementer i løbet af året, men pga. coronanedlukninger blev det blot til en god håndfuld arrangementer.

Huset var helt lukket til hen på foråret, hvor vi startede med en forsinket generalforsamling i slutningen af maj. Bortset fra nogle bestyrelsesmøder, så skete der ikke meget hen over sommeren.

Sæsonen startede med Musikcafeen i slutningen af september efterfulgt af Blistrup Spiser Sammen i starten af oktober.

I slutningen af oktober kunne vi (ENDELIG) præsentere Per Pallesen. Dette var en fornøjelse og en stor succes. Endnu en Musikcafe i slutningen af oktober, derefter lagde huset lokaler til Valgflæsk. Der var stor søgning til dette arrangement (der blev spist meget flæsk!), og der blev diskuteret politik i stor stil. Atter en succes.

Året sluttede med Blistrup Spiser Sammen i december.

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig som året før, da bestyrelsen fortsatte uændret. Der har været arbejdet godt og konstruktivt i bestyrelsen, og denne stiller da også op til genvalg hele vejen rundt.

Som allerede sagt, der har ikke været det store i år. Lidt har vi dog arbejdet med. Bestyrelsen vil rigtig gerne have et nyt køkken, da det gamle er nedslidt og gammeldags. Aktivitetsudvalget laver rigtig meget mad i det køkken, ligesom køkkenet bruges meget af vores lejere, så en ombygning og modernisering er tiltrængt.

Der arbejdes hårdt med at få udarbejdet forslag til, hvordan køkkenet kan indrettes. Det er en længere procedure, hvor blandt andet kommunen skal inddrages. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke noget endeligt, men det kommer!

I denne forbindelse kan det nævnes, at vi i 2021 har fået et tilskud fra Corona puljen på 107.000 kr. disse penge vil vi naturligvis trække på, når vores nye køkken skal bygges. Derudover tænker vi, at vi vil søge diverse fonde om midler.

I et hus som vores er det vigtigt med sikkerheden. Vi har en hjertestarter, som I ved (og kan se henne ved døren). Denne hjertestarter håber vi selvfølgelig ikke, at vi får brug for. Skulle det blive aktuelt er det naturligvis vigtigt, at man kan bruge den rigtigt. Det har bestyrelsen været på kursus i. I november måned stille Vibeke op med sit kursus i hjertestarter, så nu ved vi meget mere om, hvordan vi skal gøre. Men håber stadig på, at det ikke bliver aktuelt.

Igen i år har Udlejningsafdelingen haft travlt. Der er igen blevet flyttet, aflyst, flyttet igen, aflyst igen og genbestilt rigtig meget. Heldigvis er vi nu igen begyndt at holde fester i huset – og det er da også udlejet ganske godt allerede.

Efter dette tilbageblik på det forløbne år er det på tide at se fremad mod det nye år. Vi har en god og solid forening med et godt fungerende hus – og det bliver vi ved med.

I, vores medlemmer, støtter trofast op. I har betalt jeres kontingent på trods af nedlukning, I møder talstærkt op til vores arrangementer og I bruger vores hus, når I holder fester. Sådan skal det helst fortsætte.

Til slut en tak til bestyrelsen for godt og solidt samarbejde i det forløbne

Blistrup den 1. marts 2021