Vilkår for leje af Medborgerhuset

Lokaleleje

Lokalerne i Blistrup Medborgerhus kan lejes af foreninger og privatpersoner. Der er tre lokaler til udlejning:

“Bræddestuen”er på 45 kvadratmeter .

“Lille sal” er på cirka 50 kvadratmeter.

“Teatersalen” er på 177 kvadratmeter og rummer en teaterscene. Salen er godkendt til 150 personer.

Den kan deles af en foldevæg, således at teaterscenen skjules. Salen kan i så fald rumme ca. 75 personer.

Medborgerhuset er fuldt udstyret med borde og stole til 150 personer samt service og bestik. Det rummer et top – moderne køkken med alle faciliteter, såsom stor frostbox, stort køleskab, el-komfur og opvaskemaskine. Benyttelsen af disse faciliteter er inkluderet i lejeprisen.

Blistrup Medborgerhus udlejes ikke til rene ungdomsfester. Brug af proff. DJ-udstyr er ikke tilladt (af hensyn til støjgener over for vores naboer)

Priser for leje gyldige fra 1.januar 2018:

Foreninger, teatersalen søndag – fredag pr. gang………… 1200 kr.

Foreninger teatersalen lørdag pr. gang………………………. 2500 kr.

Foreninger “Bræddestuen” pr. gang…………………………….. 700 kr.

Private Medlemmer af Blistrup Medborgerhus får 10 % rabat(gælder ikke foreninger og virksomheder).

Festleje teatersalen lørdag pr. gang…………………………… 3000 kr.
Festleje af teatersalen inkluderer “Bræddestuen” .

Festleje af “Lille sal” pr gang ………………………………………. 1.500 kr

Festleje “Bræddestuen” pr gang………………………………….. 1.000 kr.

Depositum festleje pr gang………………………………………….. 1.500 kr.

 

  1. Lejebetingelser for foreninger.

Fastsættes efter aftale med bestyrelsen for pågældende forening.

  1.  Lejebetingelser for private fester.

 Lejekontrakt.

Ved indgåelsen af lejemål oprettes en skriftlig kontrakt i to eksemplarer, som står ved magt i 14 dage fra kontraktens dato.

Modtages kontrakten ikke i underskrevet stand indenfor ovenstående tidsfrist bortfalder reservationen af lokaler i Blistrup Medborgerhus.

Lejeren skal være fyldt 25 år .Lejekontrakten underskrives af lejeren, som er ansvarlig for arrangementet, der skal afholdes, og som også er den ansvarlige over for Blistrup Medborgerhus,

Depositum indbetales ved kontraktens indgåelse. Ved annullering af lejemålet indtil 4 uger før lejemålet tilbagebetales halvdelen af det indbetalte depositum. Ved afbestilling senere end 4 uger før lejemålet tilbagebetales intet depositum.

Hvis der skulle opstå tvivlstilfælde kontakt Pia Jensen på tlf. 22 43 54 64.

Lejemålets begyndelse.

Lejen begynder på lejedatoen kl. 10.00 og skal afleveres dagen efter kl. 10.00.Såfremt andre lejere ikke skal anvende lokalerne kan tiderne ændres.. Nøgle til lokaler udleveres på udlejningsstedet, ligesom de afleveres på udlejningsstedet, efter gennemgang af de lejede lokaler og ude- arealerne, herunder parkeringsområdet.

Lejemålets afslutning.

Efter brug forpligter lejer sig til at rengøre salen/bræddestuen m. v. Rengøringen skal omfatte de områder, der er anført i “Regler for brug af Blistrup Medborgerhus”, som udleveres sammen med nøglerne til Medborgerhuset.

 

Lejers ansvar.

Lejeren forpligter sig til personligt at være til stede under hele arrangementet og ved afleveringen af det lejede. Lejeren kan ikke overdrage sit ansvar af lejemålet til andre, i så fald opsiges lejemålet øjeblikkeligt.

Lejer kan drages til ansvar for hærværk og andre skader på bygning, inventar, installationer m.v. forårsaget af andet end almindelig slidtage, dels med depositum, men om nødvendigt også udover dette beløb.

Lejer skal ved lejemålets begyndelse gøre sig bekendt med brandslukningsudstyret og  opslaget ved indgangen med brandmyndighedens godkendelse af lokalet. Der må intet ændres i brandværnsinstallationerne. Der skal være frie flugtveje til alle markerede udgange. Døre, gange og passager må ikke blokeres med møbler, højtalere, opstablinger eller andet, af hvad art det end måtte være.

Afbrænding af fyrværkeri i tilknytning til arrangementer i Blistrup Medborgerhus må ikke finde sted.

Grillstegning og anden madlavning udendørs er ikke tilladt, medmindre det udtrykkeligt aftales i tillæg til lejeaftalen.

Overnatning i Blistrup medborgerhus må ikke finde sted.

Særlige vilkår for musik.

Vis hensyn til Blistrup Medborgerhus naboer, husets døre og vinduer skal holdes lukkede fra kl. 23:00. Det indskærpes, at spilles der musik skal det være afdæmpet, så naboer ikke generes. Al musik skal være slukket kl. 02.00

Lejer og tilforordnede skal drage omsorg for at dette overholdes – i modsat fald  kan festen opløses.

Udendørsarealer.

Husets udendørsarealer indgår ikke i lejemålet til andet end parkering og adgangsveje. Det er ikke tilladt at opholde sig på parkeringspladsen, eller holde fest udendørs.

Rev.juni 2018.