Regler for brug af Blistrup Medborgerhus

Medborgerforeningen i Blistrup

Regler for brug af Blistrup Medborgerhus

I Blistrup Medborgerhus findes de nødvendige redskaber mv til al rengøring, men ikke forbrugsmidler udover, hvad der mundtligt aftales. Forbrugsmaterialer som viskestykker og karklude skal lejer selv medbringe. Ekstra forbrugsmaterialer som køkkenruller, toiletpapir og papirhåndklæder findes i skab i gangen mærket ”Rengøringsskab”. Støvsuger er også placeret i rengøringsskabet. Rengøringsvogn med tilhørende rekvisitter er placeret under trappe.

På grund af den verserende coronapandemi har Medborgerforeningen indført obligatorisk slutrengøring ved festleje.

Opvask  
Alt brugt service skal afskylles grundigt inden indsætning i opvaskemaskinen. Efter opvask skal alt aftørres og stilles på plads i skabene. Alt bestik skal aftørres inden det lægges på plads i bestikskuffer. Tekrus skal rengøres for belægninger inden de sættes i opvaskemaskine.
Køkken  

Komfur tørres af. Ovn renses og aftørres. Køleskab vaskes indvendigt og udvendigt. Fryseskab tømmes og vaskes. Opvaskemaskine tømmes og rengøres – se opslag med brugsvejledning. Kaffemaskine rengøres (gennemskylles). Kaffefilter fjernes. Skabslåger og borde aftørres. Gulv vaskes. Affaldskurve tømmes, og affald lægges i affaldscontainer placeret lige ovenfor den udvendige betontrappe. Nøgle til affaldscontaineren udleveres sammen med nøgle til Medborgerhuset.
Teatersalen  


Borde og stole stilles på plads efter tegning opsat på enden af glasskab. Borde, buffet og skabslåger aftørres. Gulv fejes/støvsuges og vaskes med moppe – om nødvendigt flere gange.
Gang  


Gulvene i vindfang, trapper, gangarealer og foyer fejes/støvsuges og vaskes med moppe – om nødvendigt flere gange. Affaldsspand tømmes. Borde aftørres.
Toiletter  

Toiletkummer og håndvaske rengøres. Gulve vaskes – om nødvendigt flere gange. Affaldskurve tømmes.  
Udendørsarealer  

Oprydning og fjernelse af alt affald. 3 krukker (askebægre) tømmes for affald.

Generelt.

Alt lys slukkes, når lokalerne forlades.

Adgangsdøre og flugtveje skal låses, når lokalerne forlades.

Rygning er forbudt i alle lokaler.

Skudrigler på yderdøre skal være åbne i forbindelse med brug af teatersalen af hensyn til flugtveje.

Der er ingen adgang på eller bag scenen.

Der er adgang til 3 stk. 230w stik og 1 stk 400w stik placeret på væg over el-tavle (se indretningsplan).

Praktiske oplysninger.

Alarm: 112

Politi: 114

Falck: 70102030

Taxa: 48303030

Der forefindes hjertestarter i salen.