Ordensregler

Ordensregler

for brug af Blistrup Medborgerhus

I Blistrup Medborgerhus findes de nødvendige redskaber m.v. til al rengøring, men ikke forbrugsmidler udover hvad der mundtligt aftales. Forbrugsmateriel som viskestykker og karklude skal lejer selv medbringe. Ekstra forbrugsmaterialer som køkkenruller, toiletpapir og papirhåndklæder findes i skab i gangen mærket “Rengøringsskab”. Støvsuger er også placeret i rengøringsskabet. Rengøringsvogn med tilhørende rekvisitter er placeret under trappe.
Køkken Alt brugt porcelæn skal afskylles grundigt inden  indsætning i opvaskemaskinen.

Tekrus skal rengøres for belægninger inden isætning i opvaskemaskine.
Efter opvask skal porcelæn aftørres og stilles på plads i skabe.
Alt bestik skal aftørres efter opvask inden det lægges på plads i bestikskuffer.
Alt glas skal aftørres efter opvask inden det sættes på plads i skab.
Opvaskemaskine tømmes og rengøres, se opslag med brugsvejledning.
Komfur vaskes af.
Ovn renses og aftørres.

Køleskab vaskes indvendigt og udvendigt.
Fryseskab tømmes og vaskes..
Kaffemaskine rengøres (gennemskylles). Kaffefilter fjernes
Skabslåger og borde aftørres.

Gulv vaskes.
Affaldskurve tømmes. Affald lægges i affaldscontainer placeret lige overfor den udvendige betontrappe, i gården til højre.
Nøgle til affaldscontainer udleveres sammen med nøgle til Medborgerhuset.
Evt. skader eller ødelagt service meddeles ved aflevering af lokaler.
Teatersalen Borde og stole stilles på plads efter indretningsplanen.
Borde, buffet og skabslåger aftørres.
Evt. tape fjernes overalt
Gulv fejes/støvsuges og vaskes med moppe. Om nødvendigt flere gange.
Brug så lidt vand som muligt.
Gang Gulvene i vindfang, trapper, gangarealer og foyer fejes/støvsuges og vaskes med moppe .Om nødvendig flere gange,
Affaldsspande tømmes.
Borde aftørres.
Toiletter Toiletkummer urinalrende og håndvaske rengøres. Gulve vaskes. Om nødvendigt flere gange.
Affaldskurve tømmes.
Udendørsarealer Oprydning og fjernelse af alt affald. 3 krukker (askebægre) tømmes for affald.