Generalforsamling den 1. marts 2022

Generalforsamlingen er fastsat til mandag den 1. marts 2022 kl 19.00.

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Medlemmer af Blistrup Medborgerforening får indbydelse via mail.