Generalforsamling den 31.5.2021

Generalforsamlingen er fastsat til mandag den 31. maj kl 19.00.

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Da forsamlingsforbuddet på dette tidspunkt er forventet at 50 personer indendørs, rykkes generalforsamlingen over på Spejdergrunden, såfremt mere end 50 personer møder op.

Medlemmer af Blistrup Medborgerforening får indbydelse via mail.