Generalforsamling den 1. marts 2022 – er udsat til mandag den 14. marts

Generalforsamlingen er fastsat til den 1. marts 2022 kl 19.00.

Pga restriktionerne afholdes generalforsamlingen først mandag den 14.3.2022

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Medlemmer af Blistrup Medborgerforening får indbydelse via mail.